Škôlka pre 25detí

Základná  materská modulová  škôlka pre 25 detí / trieda s výdajom stravy.

MŠ Modra  /  s výdajom stravy  /  s plochou  150m2