Škôlka pre 75 detí

Základná  materská modulová  škôlka pre 75 detí / trieda s výdajom stravy.